herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Preselekcja

Sprawdzaj nas na facebook'u Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

W 2. edycji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Białołęka preselekcja odbywa się TYLKO w obszarze nr 1 Tarchomin - Nowodwory - Piekiełko- Żerań- Kępa Tarchomińska.

Terminy spotkań wraz z listami projektów przedstawianych danego dnia.

24 marca 2015 roku godz. 18:00 – 21:00 – Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21a - lista projektów wytypowanych do pierwszego spotkania 

25 marca 2015 roku godz. 18:00 – 21:00 – Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21a - lista projektów wytypowanych do drugiego spotkania 

Spotkania preselekcyjny mają charakter OTWARTY dla mieszkańców. ZAPRASZAMY!

Po co preselekcja?

W wyniku preselekcji utworzona zostanie lista rankingowa, z której 50 pierwszych projektów zostanie dopuszczonych do weryfikacji szczegółowej, a następnie do głosowania. Jeśli w wyniku weryfikacji szczegółowej odpadnie projekt z pierwszej 50-tki, wówczas na jego miejsce wchodzi kolejny z listy rankingowej i przechodzi weryfikację szczegółową. Do głosowania może być dopuszczonych maks. 50 projektów w jednym obszarze.

Jak wyglądają spotkania preselekcyjne?

Każdy projektodawca podczas krótkiego wystąpienia przekonuje innych projektodawców o zasadności realizacji zgłoszonego przez siebie projektu. Projektodawca powinien wyjaśnić, dlaczego akurat jego projekt powinien zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu. Cel prezentacji preselekcyjnych nie pokrywa się więc z celem prezentacji, które miały miejsce podczas publicznych dyskusji mieszkańców (wówczas projektodawcy „pokazywali” innym mieszkańcom swoje projekty). Po tych wystąpieniach i dyskusji odbywa się głosowanie projektodawców na projekty przedstawione danego dnia. W trakcie głosowania każdy projektodawca wybiera 5 projektów, które wartościuje, przyznając punkty od 1 (najmniej punktów) do 5 (najwięcej punktów). Następnie zostaje powołana Komisja Skrutacyjna, która zbiera wszysktie listy do głosowania i zlicza oddane na nich głosy. Projektodawcy otrzymują informację ile punktów zdobył ich projekt.

Jakie projekty są prezentowane podczas kolejnych spotkań?

Ponieważ projektów jest więcej niż 50 na każdym spotkaniu powinna być przedstawiana jak najbardziej zbliżona liczba projektów. Do każdego spotkania projekty dobierane są tematycznie. Doborem projektów zajmuje się Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. 

Co się stanie, gdy projektodawca nie pojawi się na spotkaniu preselekcyjnym?

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa na 2016 rok obecność na spotkaniach preselekcyjnych dla projektodawców jest obowiązkowa. Projektodawcy, który złożyli projekty w obszarze objętym preselekcją, o spotkaniach preselekcyjnych informowani są poprzez wskazane przez siebie w projekcie dane kontaktowe (mailem lub telefonicznie). Jeżeli projektodawca nie może uczestniczyć w spotkaniu osobiście, wówczas może oddelegować swojego przedstawiciela. Jeśli na spotkaniu preselekcyjnym nie pojawi się ani projektodawca, ani przedstawiciel, wówczas jest to równoznaczne z wycofaniem projektu przez projektodawcę.

Które projekty przechodzą do dalszego etapu?

Po przeprowadzeniu wszystkich spotkań preselekcyjnych Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Białołęka dokonuje ważenia głosów dla wszystkich projektów przedstawionych podczas wszystkich spotkań przeprowadzonych w danym obszarze. Celem ważenia głosów jest spełenienie zasady sprawiedliwego wyboru projektów do kolejnego etapu. Lista rankingowa projektów zostanie ogłoszona poniżej w dniach 27 marca - 2 kwietnia br.

Lista rankingowa (kliknij w banner)

Zawiera 66 projektów, które zostały zaprezentowane podczas spotkań preselekcyjnych w obszarze nr 1. Pierwsze 50 projektów uzyskały największą liczbę głosów wśród projektodawców i przechodzą automatycznie do weryfikacji szczegółowej. Pozostałe 16 projektów są rezerwowymi dla pierwszej 50-tki i będą ją uzupełniać w przypadku negatywnej weryfikacji któregokolwiek projektu z TOP 50. Uzupełnianie odbywać się będzie wg kolejności na liście.

Ostatnie 16 projektów, które są rezerwowymi dla pierwszej 50-tki (TOP 50), na platformie www.twojbudzet.um.warszawa.pl otrzymają status "Odrzucone w preselekcji". W przypadku uzupełnienia listy TOP 50 jego status zostanie zmieniony na "W trakcie weryfikacji szczegółowej".

Projekty z obszaru 2 i 3 przechodzą do weryfikacji szczegółowej bez preselekcji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21598694
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg