herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

W dniu 25 października 2011 r. Zarządzeniem Nr 1658/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Białołęka.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka wchodzą przedstawiciele:

 • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
 • Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
 • Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych;
 • Sądu - kuratorzy sądowi;
 • prokuratury.

Funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pełni aktualnie – Pani Ewa Lewandowska.

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka mieści się w Warszawie, przy ul. Marywilska 44c; tel. 22 300 20 41 w. 39, e-mail:   

Więcej informacji dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka jest dostępnych na stronie:https://www.opsbialoleka.waw.pl/index.php/zespol-interdyscyplinarny

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21576159
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg