herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Dzielnicy Białołęka

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY DLA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA

m.st. Warszawy

ul. ul. Marywilska 44c, tel. 22 300 47 35

prowadzony przez Stowarzyszenie Q Rozwojowi

www.pik.qrozwojowi.org.pl

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, stosuje przemoc - jest takie miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc w Dzielnicy Białołęka

Przyjdź lub zadzwoń!

Cele Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego:

 1. zwiększenie dostępności mieszkańcom m.st. Warszawy do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 2. zmniejszenie poziomu bezradności wśród osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz wśród osób współuzależnionych;
 3. zwiększenie umiejętności mieszkańców w radzeniu sobie z nadmiernym używaniem napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych (narkotyki, leki) oraz z przemocą w rodzinie.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

 1. będących w kryzysie z powodu przeżywania poważnych trudności,
 2. uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 3. członków rodzin osób uzależnionych,
 4. doświadczających przemocy,
 5. stosujących przemoc.

Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
 2. udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, prawnych i w zakresie terapii uzależnień oraz doradztwa zawodowego,
 3. motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 4. motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób współuzależnionych,
 5. motywowanie do uczestniczenia w mitingach wspólnoty AA i innych działaniach wspomagających leczenie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 6. motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współuzależnionych,
 7. umożliwienie uczestniczenia krewnym i przyjaciołom osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających,
 8. udzielanie wsparcia osobom będącym w kryzysie z powodu przeżywania poważnych trudności,
 9. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 10. udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 11. stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
 12. prowadzenie informacji telefonicznej,
 13. prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny nie prowadzi terapii.

Zapisy w godzinach pracy koordynatora lub konsultantów - telefonicznie pod numerem 22 300 47 35 lub e0mailowo: 

dni tygodnia
specjaliści
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
koordynator PIK 08.00-12.00   16.00- 20.00  
 
doradca zawodowy       10.00-16.00 (co drugi czwartek)
 
psycholog    16.00-20.00    16.00-18.00  
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  16.00-20.00        
prawnik  16.00-20.00     16.15-20.15   
specjalista psychoterapii uzależnień          10.00-14.00

Konsultacje i porady są bezpłatane

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21576094
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg