herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Białołęka

ul. Marywilska 44c 03-042 Warszawa,

tel. 22 300 47 34, e-mail:

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Białołęka m.st. Warszawy wykonuje zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz czynności zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, a w szczególności:

Dotyczące procedury orzeczenia przez Sąd o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; w tym:

 • Przyjmowanie od członków rodzin i instytucji wniosków o zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu,
 • Motywowanie do leczenia osób uzależnionych,
 • Wskazywanie adresów, gdzie można znaleźć pomoc w grupach wsparcia: AA (Anonimowych Alkoholików), DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), dla osób współuzależnionych,
 • Przeprowadzanie w środowisku rodzinnym wywiadów rozpoznających problem alkoholowy i przemoc,
 • Monitorowanie procesu podjętego leczenia,
 • Kontakt z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rodzinom, dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie.

Współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy w zakresie tworzenia i realizacji Programu;

Składanie Zarządowi Dzielnicy oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Zespołu;

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Skład Zespołu

Zgodnie z zarządzeniem nr 489/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.04.2020 r. w skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Białołęka m.st. Warszawy zostały powołane następujące osoby:

 1. Maria Kowalska  – przewodnicząca
 2. Monika Anyż
 3. Monika Dub
 4. Grzegorz Kmiołek 
 5. Beata Sapiejewska-Dąbrowska 
 6. Waldemar Sędek 
 7. Agnieszka Sokulska 
 8. Elżbieta Stec-Michałowska 

Posiedzenia Zespołu

Informacja o szczegółowych terminach posiedzeń Dzielnicowego Zespołu znajduje się na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Marywilskiej 44c.

Dyżury Członków Zespołu

Członkowie Zespołu pełnią dyżury i przyjmują mieszkańców. Indywidualne dyżury członków Zespołu przeznaczone są dla osób potrzebujących pomocy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21575462
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg