logo.png
                 
pl
pl
 
Tytuł/przedmiot zamówienia Wykonanie remontu boisk sportowych oraz placu zabaw w szkole 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie.
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.54.2019.MKA.ZDY/PN-b
Rodzaj postępowania Roboty budowlane
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert upłynął: 2019-07-18 o godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-18 11:30
Termin wyboru najkorzystniejszej oferty 2019-08-12
Wartośc postępowania Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro
Data ogłoszenia zamówienia 2019-06-26
Dodatkowe Informacje

UWAGA!!!!

 

Zmiana terminu składania o otwarcia ofert.

 

Zmiana SIWZ i załacznika nr 1 do SIWZ

Załączniki:
UWAGA!!! Plik zawiera odpowiedzi na część pytań, zmianę odpowiedzi udzielonej w dniu 04.07.2019 oraz zmianę treści SIWZ i nowy załącznik 1 do SIWZ
UWAGA!!!!! Załącznik 1 do SIWZ został zastąpiony załącznikiem nr 1A do SIWZ
Pakiet zawiera zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
14845403
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg