logo.png
                 
pl
pl
 
Tytuł/przedmiot zamówienia Wykonanie wodnego placu zabaw zlokalizowanego w Parku Henrykowskim przy ul. Dziatwy w Warszawie.
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.24.2019.MRO.MLU/PN-b
Rodzaj postępowania Roboty budowlane
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert upłynął: 2019-04-24 o godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 2019-04-24 10:30
Termin wyboru najkorzystniejszej oferty 2019-05-21
Wartośc postępowania Postępowanie o wartości poniżej 5 548 000 euro
Data ogłoszenia zamówienia 2019-04-05
Załączniki:
1. załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, 2. załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, 3. załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, 4. załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, 5. załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, 6. załącznik nr 6 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotów, 7. załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o częściach zamówienia, 8. załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót, 9. załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, 10. załącznik nr 9A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, 11. załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej, 12. załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy, 13. załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie RODO,
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
14300320
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg