logo.png
                 
pl
pl
 
Tytuł/przedmiot zamówienia Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3 w Warszawie
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.95.2018.MLU/Pn-u
Rodzaj postępowania Usługi
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert upłynął: 2018-12-03 o godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-12-03 10:30
Termin wyboru najkorzystniejszej oferty 2019-02-12
Wartośc postępowania Postępowanie o wartości poniżej 221 000 euro
Data ogłoszenia zamówienia 2018-11-21
Dodatkowe Informacje

Uwaga!

zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz sprostowanie warunku udziału w postępowaniu (wraz z zał nr 5 i zał nr 8 do SIWZ)

Załączniki:
1. załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, 2. załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (wymagane złożenie wraz z ofertą) 3. załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie wraz z ofertą) 4. załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie dokumentu wraz z ofertą) 5. załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, (wymagane złożenie wraz z ofertą) 6. załącznik nr 6 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotów,(jeżeli dotyczy, wymagane złożenie dokumentu wraz z ofertą) 7. załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o częściach zamówienia, (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie dokumentu wraz z ofertą) 8. załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług, (dokument nie jest wymagany na etapie składania ofert, do złożenia tego dokumentu wezwie Zamawiający), 9. załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej, (ten dokument Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert – dokument nie jest wymagany na etapie składania ofert) 10. załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy, 11. załącznik nr 11 do SIWZ Oświadczenie RODO, 12. załącznik nr 12 do SIWZ – Dokumentacja
Sprostowanie 28 11 2018r. zał nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, zał nr 8 do SIWZ - Wykaz usług Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
14017041
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg