logo.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 48
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Dostawy
UD-II-WZP-271.44.2018.MLU.MRO/PN-d
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej” 05-07-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP.271.50.2018.MKA/PN-b
Budowa zestawu zabawowego dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną, na części działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 4-04-05 w Parku Henrykowskim, przy ul. Dziatwy w Warszawie. 29-06-2018
Dostawy
UD-II-WZP.271.40.2018.MKA/Pn-zAu-d
Dostawa i wyposażenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem dla placówki oświatowej – przedszkola przy ul. Ceramicznej w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej 27-06-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.35.2018.ZDY/PN-u
Transport i opieka nad 80 dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. 22-06-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP.271.47.2018.MKA/PN-b
Budowa placu zabaw ze strefą sportową w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 22-06-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.46.2018.MRO/PN-b
Wykonanie robót drogowych w pasie ul. Myśliborskiej w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej” w Warszawie. 22-06-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.48.2018.MLU/Pn-u
Kompleksowy nadzór inwestorski przebudowy budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie 21-06-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.45.2018.ZDY/PN-b
Przebudowa budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie. 20-06-2018
Usługi
UD-II-WZP.271.32.2018.MKA/PN-u
„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową szkoły podstawowej przy ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie”. 19-06-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.43.2018.ZDY/PN-b
Remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetlenia ulicznego z rtęciowego na ledowe i poprawę widoczności pieszych poprzez doświetlenie przejść na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa w systemie zaprojektuj i wybuduj. 06-06-2018
1 2 3 4 5
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
11716887
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg