logo.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 12
1 2
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Dostawy
UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au
Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 06-12-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.95.2018.MLU/Pn-u
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3 w Warszawie 03-12-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.85.2018.ZDY/WR-u
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników - zamówienie polegające na zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług. 28-11-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.86.2018.ZDY/WR-u
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników - zamówienie polegające na zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług. 27-11-2018
Dostawy
UD-II-WZP.271.91.2018.MKA/Pn-d Au
Zakup urządzeń drukujących dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 16-11-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.88.2018.MRO/SPzAU-u
Ochronę osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka 13-11-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.84.2018.ZDY/PN-u
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Ruskowy Bród/Verdiego w Warszawie” 19-10-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.76.2018.MLU/PN-b
Budowa wolnostojącej ścianki wspinaczkowej 05-10-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.74.2018.ZDY/PN-b
Budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej w ramach zadania inwestycyjnego „Realizacja projektu: Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej” 04-10-2018
Dostawy
UD-II.WZP.271.65.2018.ZDY/PN-d
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, wyposażenia przeznaczonego dla szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej” UWAGA: ZMIANA TERMINU I TREŚCI SIWZ 03-10-2018
1 2
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
12912174
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg