logo.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 45
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Usługi
UD-II-WZP-271.35.2018.ZDY/PN-u
Transport i opieka nad 80 dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. 22-06-2018
Usługi
UD-II-WZP.271.32.2018.MKA/PN-u
„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową szkoły podstawowej przy ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie”. 19-06-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.43.2018.ZDY/PN-b
Remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetlenia ulicznego z rtęciowego na ledowe i poprawę widoczności pieszych poprzez doświetlenie przejść na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa w systemie zaprojektuj i wybuduj. 06-06-2018
Usługi
UD-II.WZP.271.27.2018.MLU/PNzAU-u
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawie UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 04-06-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP.271.42.2018.MKA/PN-b
„Remonty dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej, betonowej i gruntowej, położonych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie” 04-06-2018
Usługi
UD-II-WZP.271.41.2018.MKA/Pn-u
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 28-05-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.38.2018.MRO/PN-u
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej i teletechnicznej przy realizacji, rozliczeniu i dochodzeniu gwarancji wraz z rękojmią dla Zadań Inwestycyjnych realizowanych w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 17-05-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.39.2018.MRO/PN-b
Budowa ul. Liczydło na odcinku Zjazd do Szkoły – ul. Ekspresowa w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 16-05-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP.271.37.2018.MKA/PN-b
„Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, betonowej i gruntowej, położonych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie” 14-05-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.36.2018.ZDY/PN-b
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonych organizacji ruchu ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ 14-05-2018
1 2 3 4 5
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
11414668
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg