logo.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 16
1 2
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia malejaco Termin składania ofert
Usługi
UD-II-WZP-271.85.2018.ZDY/WR-u
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników - zamówienie polegające na zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług. 28-11-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.86.2018.ZDY/WR-u
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników - zamówienie polegające na zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług. 27-11-2018
Dostawy
UD-II-WZP.271.91.2018.MKA/Pn-d Au
Zakup urządzeń drukujących dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 16-11-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.95.2018.MLU/Pn-u
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3 w Warszawie 03-12-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.01.2019.MKA.ZDY/PNzAU-u
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 27-02-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.93.2018.MLU/WR-u
Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 21-11-2018
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.92.2018.ZDY/WR-b
Remonty nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie - zamówienie na roboty budowlane polegające na powtórzeniu robót budowlanych. 13-11-2018
Usługi
UD-II-WZP.271.75.2018.MKA/PN-u
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Ruskowy Bród i ul. Verdiego”. 28-09-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.84.2018.ZDY/PN-u
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Ruskowy Bród/Verdiego w Warszawie” 19-10-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.88.2018.MRO/SPzAU-u
Ochronę osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka 13-11-2018
1 2
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
13248040
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg