logo.png
                 
pl
pl
 
Załatw sprawę w Urzędzie

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 22
1 2 3
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia malejaco Termin składania ofert
Usługi
UD-II.WZP.271.2.2017.MLU.JDE/PNzAU-u
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 24-02-2017
Usługi
UD-II-WZP-271.11.2017.ZDY/PN-u
Transport i opieka nad 80 dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2017/2018 tj. od 01.09.2017 do 31.08.2018 r. 19-06-2017
Usługi
UD-II-WZP-271.13.2017.JDE/PN-u
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA dzień 14.06.2017r. 14-06-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.29.2017.ZDY/PN-b
Remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 10-07-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.30.2017.MLU/PN-b
Remont Przedszkola nr 192 przy ul. Liczydło 3A w Warszawie 10-07-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.14.2017.JDE/PN-b
Remont boiska do gry w piłkę z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Szkole Podstawowej Nr 110 przy ul Bohaterów w Warszawie. 21-06-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.21.2017.JDE/PN-b
Przebudowa istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 630 m (etap I) oraz budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 570 m wraz z budową mostu nad Kanałem Bródnowskim (etap II) w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 04.07.2017r. 04-07-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.33.2017.ZDY/PN-b
Przebudowa budynku Przedszkola nr 414 przy ul. Mariana Hemara 8 w Warszawie. 21-07-2017
Usługi
UD-II.WZP.271.20.2017.ZDY/PNzAU-u
Prace porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów. 30-06-2017
Usługi
UD-II-WZP-271.22.2017.MLU/PNzAu-u
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 04-08-2017
1 2 3
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
8365463
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg