logo.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 36
1 2 3 4
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia malejaco Termin składania ofert
Usługi
UD-II.WZP.271.54.2017.ZDY/PNzAU-u
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników w 2018 roku. 07-11-2017
Usługi
UD-II-WZP-271.62.2017.EPA.MRO/SP-u
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, w okresie od 16.12.2017 r. do dnia 31.10.2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 17.11.2017r. 17-11-2017
Dostawy
UD-II-WZP-271.7.2018.EPA.MRO/PNzAU-d
Zakup i dostawa materiałów biurowych. 27-02-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.59.2017.MLU/PN-b
Wykonanie naprawy nawierzchni gruntowej i montaż obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu do budżetu partycypacyjnego „BI-CYKLO Białołęcka Cyklostrada – na rower i spacer nad Kanałem Żerańskim się nada”. 31-10-2017
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.15.2018.ZDY/PN-b
Wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem, naprawą i doziarnieniem nawierzchni nieutwardzonych oraz remonty odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie 09-03-2018
Usługi
UD-II.WZP.271.70.2017.ZDY.MKA/PNzAU-u
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 09-02-2018
Usługi
UD-II-WZP.271.23.2018.MKA/SP-u
Świadczenie usług pocztowych polegających na wysyłce listów poleconych z tytułu zaległości wynikających z wydanych decyzji podatkowych. (UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT) 29-03-2018
Usługi
UD-II-WZP-271.12.2018.MLU/SPzAU-u
Świadczenie usług na ochronę mienia na budowie zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej 25 Warszawie 21-02-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.19.2018.MKA.EPA/Pn-b
Rozbudowa ul. Hemara i ul. Warzelniczej związana z obsługą komunikacyjną szkoły podstawowej, w ramach zadania „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej”. 19-03-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP.271.26.2018.MKA/Pn-b
Rozbudowa ul. Hemara i ul. Warzelniczej związana z obsługą komunikacyjną szkoły podstawowej, w ramach zadania „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej” 12-04-2018
1 2 3 4
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
10952869
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg