logo.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 22
1 2 3
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia malejaco Termin składania ofert
Usługi
UD-II.WZP.271.54.2017.ZDY/PNzAU-u
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników w 2018 roku. 07-11-2017
Usługi
UD-II-WZP-271.62.2017.EPA.MRO/SP-u
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, w okresie od 16.12.2017 r. do dnia 31.10.2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 17.11.2017r. 17-11-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.60.2017.MRO.MLU/PN-b
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 09-11-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.59.2017.MLU/PN-b
Wykonanie naprawy nawierzchni gruntowej i montaż obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu do budżetu partycypacyjnego „BI-CYKLO Białołęcka Cyklostrada – na rower i spacer nad Kanałem Żerańskim się nada”. 31-10-2017
Usługi
UD-II.WZP.271.2.2017.MLU.JDE/PNzAU-u
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 24-02-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.45.2017.ZDY/PN-b
Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. 05-09-2017
Usługi
UD-II.WZP.271.63.2017.ZDY/PNzAU-u
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełniania dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów. 04-01-2018
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.30.2017.MLU/PN-b
Remont Przedszkola nr 192 przy ul. Liczydło 3A w Warszawie 10-07-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.52.2017.ZDY/PN-b
Remont boiska do gry w piłkę z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 w Warszawie UWAGA ZMIANA TERMINU 06-10-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.55.2017.MLU/WR-b
Przebudowa ul. Gladioli na odcinku od pik. 0+357 do pik. 0+423,00 (do ulicy Projektowanej KDD-9 objętej odrębnym opracowaniem) oraz wydzielenia trójkątów widoczności na skrzyżowaniu ulicy Gladioli z ulicą Kępa Tarchomińska, w ramach etapu II przedsięwzięcia. 05-10-2017
1 2 3
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
9463383
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg