logo.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 36
1 2 3 4
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert rosnaco
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.42.2016.MLU/PN-b
Budowa ul. Daniszewskiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie 18-11-2016
Dostawy
UD-II-WZP-271.23.2017.MLU/PN-d
Dostawa mebli i wyposażenia dla przedszkola wraz z oddziałami żłobka przy ul. Jesiennych Liści w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 25-07-2017
Dostawy
UD-II-WZP-271.28.2017.MLU/PNzAU-d
Dostawa sprzętu elektronicznego z podziałem na części: Część I - Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa żłobka przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Część II - Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Część III - Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 08-08-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.41.2017.MLU/PN-b
Część I: budowa obiektów turystycznych na części działki nr. ew. 5/11 z obrębu 4-01-14, zlokalizowanej w rejonie ul. Leśna Polanka w Warszawie. Część II: doposażenie istniejącego placu zabaw na działce nr ew. 15/50 z obrębu 4-05-03 przy ul. Wałuszewskiej w Warszawie. 18-08-2017
Dostawy
UD-II-WZP-271.47.2017.MLU/PN-d
Dostawa mebli i wyposażenia dla żłobka przy ul. Krzyżówki w Warszawie w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 04-09-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.55.2017.MLU/WR-b
Przebudowa ul. Gladioli na odcinku od pik. 0+357 do pik. 0+423,00 (do ulicy Projektowanej KDD-9 objętej odrębnym opracowaniem) oraz wydzielenia trójkątów widoczności na skrzyżowaniu ulicy Gladioli z ulicą Kępa Tarchomińska, w ramach etapu II przedsięwzięcia. 05-10-2017
Dostawy
UD-II-WZP-271.50.2017.ZDY/PN-d
Dostawa mebli i wyposażenia dla przedszkola przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy UWAGA: ZMIANA TERMINÓW 17-10-2017
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.59.2017.MLU/PN-b
Wykonanie naprawy nawierzchni gruntowej i montaż obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu do budżetu partycypacyjnego „BI-CYKLO Białołęcka Cyklostrada – na rower i spacer nad Kanałem Żerańskim się nada”. 31-10-2017
Usługi
UD-II.WZP.271.54.2017.ZDY/PNzAU-u
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników w 2018 roku. 07-11-2017
Usługi
UD-II-WZP-271.62.2017.EPA.MRO/SP-u
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, w okresie od 16.12.2017 r. do dnia 31.10.2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 17.11.2017r. 17-11-2017
1 2 3 4
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
10952876
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg