herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 147
5 6 7 8 9
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.27.2020.MKA/PN-Rb
Wykonanie robót budowlanych których przedmiotem jest: 1. Część I - I etap zadania realizowanego z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Ogrody Mehoffera - Kwiaty, krzewy, drzewa”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych: 45/11, 45/10, 46/1, 47/4, 50/1, 51/7 z obrębu 4-01-22 przy ul. Mehoffera i Strumykowej w Warszawie; 2. Część II – Modernizacja terenu rekreacyjnego „Truskawkowe Pole”, zlokalizowanego na działce nr ew. 4/2 z obrębu 4-07-07 przy ul. Truskawkowej w Warszawie. 3. Część III - Huśtawki w Parku Henrykowskim, zadanie realizowane ze środków budżetu obywatelskiego, na działce nr ew. 2 obręb 4-04-05 przy ul. Dziatwy w Warszawie. 08-06-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.19.2020.MLU/PN-u
Ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej pozostających w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz z opracowaniem geoportalu ww. sieci rowów. 05-06-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.21.2020.MRO/MLU/PN-d
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, wyposażenia przeznaczonego dla szkoły podstawowej w rejonie ulic Ruskowy Bród/Verdiego w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulicy Ruskowy Bród i ulicy Verdiego” realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. UWAGA zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu! 26-05-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.22.2020.MLU.MRO/PNzAU-d
Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 25-05-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.16.2020.MLU/PN-b
Wykonanie przebudowy istniejącego skweru w zakresie budowy obiektów małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt z Budżetu Partycypacyjnego 2019 nr 177 "SKWER KRZYŻÓWKI / KOWALCZYKA - ŻERAŃ", w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, na dz. nr 22 z obrębu 4-06-11. 11-05-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.13.2020.MRO/PN-b
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – w systemie zaprojektuj i wybuduj 16-04-2020
Dostawy
UD-II-WZP-271.06.2020.ZDY.MRO/PNzAU-d
Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 08-04-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.15.2020.MLU.AMO/PN-b
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie Profilowanie i naprawa nawierzchni wraz z utrzymaniem odwodnienia i sadzeniem drzew 06-04-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.14.2020.MLU.MRO/PN-b
Wykonanie remontu dachu budynku szkoły podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej 15 w Warszawie 25-03-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.9.2020.MRO.MLU/K
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. ŚWIDERSKIEJ 93 W WARSZAWIE. UWAGA Zamawiający udostępnił Regulamin w wersji .pdf UWAGA Zamawiający zmienił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz treść ogłoszenia o konkursie. UWAGA Zamawiający zmienił załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie UWAGA Zgodnie ze zmianą ogłoszenia o Konkursie, zmianie ulega warunek udziału w Konkursie UWAGA Zmiana terminów składania prac konkursowych oraz zadawania pytań do konkursu. 23-03-2020
5 6 7 8 9
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21169054
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg