logo.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 59
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Usługi
UD-II-WZP-271.43.2019.MKA/SP-u
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT oraz ZAŁĄCZNIKÓW 17-06-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.44.2019.MRO/PN-b
Budowa ul. Berensona na odcinku od granicy działki ew. nr 59 i 135/5 z obrębu 4-16-29 do granicy m.st. Warszawy z gminą Marki w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 11-06-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.30.2019.MLU/PNzAU-u
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie 10-06-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.41.2019.MKA/PN-u
Nadzory inwestorskie w branży drogowej przy realizacji, rozliczeniu i dochodzeniu gwarancji wraz z rękojmią „Zadań Inwestycyjnych” w Dzielnicy Białołęka w Warszawie 04-06-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.34.2019.MLU.MRO/PN-b
Przebudowa ulicy Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby polegająca na poszerzeniu istniejącej ulicy Zdziarskiej do 6,0 m w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 31-05-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.38.2019.MRO/PN-u
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku „D” nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów w Warszawie”. 31-05-2019
Usługi
UD-II-WZP-271.36.2019.MRO/PN-u
Wykonanie projektu remontu dachu budynku szkoły podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej 15 30-05-2019
Dostawy
UD-II-WZP-271.23.2019.MRO.ZDY/PN-d
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli i wyposażenia przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 28-05-2019
Dostawy
UD-II-WZP-271.37.2019.MLU/PNzAU_d
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. 28-05-2019
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.33.2019.MLU/PN-b
Wykonanie obiektów na terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie 15-05-2019
1 2 3 4 5
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
14145248
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg