logo.png
                 
pl
pl
 
grafika
Wybory do samorządu 2018

Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19.02.2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Uchwała nr LXIII/1709/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22.03.2018 r. w sprawie podziału m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy

Uchwała nr LXIII/1711.2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22.03.2018 r. w sprawie podziału Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

Komunikat z dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach okręgów wyborczych do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rady miasta, rad dzielnic, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 6 września 2018 r. (o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji)

Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

_____________________________________________________________________________________________________

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ustala dyżury pracy Komisji do dnia 17 września 2018 r. według poniższego planu:

  • od środy do poniedziałku w dni robocze w godz. pracy urzędu tj: 8.00-16.00. Dodatkowo dyżur Komisji w dniu 15 września 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Przyjmowanie do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych dokonywać należy w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej tj. w pokoju 121 piętro I Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka.

______________________________________________________________________________________________________

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Mapa z podziałem dzielnicy na okręgi wyborcze

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 24.09.2018 r. 

Obwieszczenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Transport na wybory

_____________________________________________________________________________

Jest już możliwość odbioru diet za pracę w komisjach wyborczych podczas wyborów samorządowych. Diety można odbierać w kasie Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197 (parter), w godzinach pracy ratusza.

_____________________________________________________________________________ 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
13279534
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg