logo.png
                 
pl
pl
 
grafika
Rodzina 500+ (nowy okres rozliczeniowy)

Program 500+ to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze na każde drugie i kolejne dziecko,bez dodatkowych warunków (na pierwsze dziecko przyznawane w zależności od dochodów).

Nowy okres rozliczeniowy

Kończy się pierwszy okres pobierania świadczeń programu, w ramach którego środki wypłacane będą do 30 września 2017 roku. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek. Można je składać od 1 sierpnia br. w Wydziale Obsługi Mieszkańców (ul. Modlińska 197, parter sala B, numerek z grupy Z) oraz w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy Białołęka. Wzory wniosków na stary i nowy okres rozliczeniowy dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podobnie jak w ubiegłym roku wnioski o świadczenie będzie można składać za pośrednictwem platformy ePUAP, Empatia, PUE ZUS oraz banków.

Wykaz wszystkich punktów przyjmowania wniosków: 

Przypominamy, że jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy wypłaty już przyznanych świadczeń są wykonywane w ciągu 4 ostatnich dni roboczych danego miesiąca.

Nowelizacja ustawy

Od 1 sierpnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z nowymi zapisami świadczenie 500+przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców, jednak w przypadku rodzin niepełnych do otrzymania świadczenia konieczne jest ustalenie na dane dziecko alimentów od drugiego rodzica, chyba że jest niemożliwe (drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany). W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
13999403
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg