herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Białołęka

Naczelnik Cezary Miler
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok. 139
tel. 22 44 38 227, 
e-mail: 

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Białołęka należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych dotyczących inwestycji kubaturowych, a w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  2. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych i wieloletnich w zakresie działania wydziału;
  3. prowadzenie spraw związanych z remontami placówek oświatowych;
  4. współpraca z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w zakresie planowania i prowadzenia zadań inwestycyjnych;
  5. opracowywanie dla poszczególnych inwestycji etapów i harmonogramów procesów inwestycyjnych;
  6. pełnienie funkcji inwestora i rozliczanie wydatków inwestycyjnych, w tym przekazywanie wytworzonego majątku;
  7. współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych;
  8. współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy i Urzędu w zakresie opracowywania projektów planów finansowych odnoszących się do inwestycji kubaturowych;
  9. prowadzenie spraw związanych z należytym wykonaniem umów dotyczących inwestycji kubaturowych;
  10. prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy w zakresie realizowanych przez nią zadań – we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
17989687
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg