logo.png
                 
pl
pl
 
Załatw sprawę w Urzędzie
grafika
Handel obwoźny

 

 

 

 

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego Dzielnica Białołęka

H. Ordonówny w pobliżu Światowida, dz. nr 4/6, obręb 4-01-19 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 72
 • liczba stanowisk: 6
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): warzywa, owoce, kwiaty
 • okres prowadzenia handlu: cały rok (lokalizacja do czasu wejścia w teren inwestycji związanej z budową linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym)
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 16


H. Ordonówny - Rondo Ligi Morskiej i Rzecznej, dz. nr 4/3, obręb 4-01-19 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00


Śreniawitów, dz. nr 3, obręb 4-03-22 (poza pasem drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: BGN Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 70

Ćmielowska, dz. nr 15, obręb 4-03-05 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 80
 • liczba stanowisk: 2 lub 8
 • powierzchnia stanowisk: 40 lub 10
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne lub truskawki
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII lub sezonowo 1.V - 31.VII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 16

Stefanika - Światowida, dz. nr 228/1, obręb 4-01-22 (poza pasem drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: BGN Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 70

Ćmielowska - Myśliborska, dz. nr 13, obręb 4-03-05 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 16


Majolikowa, dz. nr 6/8; 6/10; 6/12, obręb 4-03-01 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 120
 • liczba stanowisk: 12
 • powierzchnia stanowisk: 10
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 16


Ostródzka, dz. nr 29/1, obręb 4-16-25 (poza pasem drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 40
 • liczba stanowisk: 1 lub 4
 • powierzchnia stanowisk: 40 lub 10
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne lub truskawki
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII - 24.XII lub sezonowo 1.V - 31.VII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: BGN Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 70


Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 210
 • liczba stanowisk: 15
 • powierzchnia stanowisk: 14
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00


Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 42
 • liczba stanowisk: 2
 • powierzchnia stanowisk: 21
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00


Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 62,40
 • liczba stanowisk: 4
 • powierzchnia stanowisk: 15,60
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00


Mehoffera, dz. nr 1/1, obręb 4-03-19 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 24
 • liczba stanowisk: 2
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00


Modlińska 42, dz. nr 116, obręb 4-06-08 (poza pasem drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 15
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 15
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): artykuły spożywcze
 • okres prowadzenia handlu: cały rok
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZGN Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, tel. 22 811 68 59


Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Regulacje prawne:

 • Zarządzenie Nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. z późn. zm.
 • Uchwała Nr 1949/2014 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2014 r.
 1. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny warzywami, owocami, kwiatami (pkt 1z wykazu) przyjmowane są nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia handlu (pierwszeństwo mają kupcy, którzy aktualnie w danym miejscu, na podstawie tytułu prawnego, prowadzą handel obwoźny)
 2. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny truskawkami (pkt 4 i 8 z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia handlu
 3. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny kwiatami, zniczami w związku ze Świętem Zmarłych (pkt 7 z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 1 sierpnia roku, w którym będzie prowadzona sprzedaż (wnioski złożone wcześniej nie będą rozpatrywane)
 4. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny choinkami w związku ze świętem Bożego Narodzenia (pkt 3, 4, 6, 8 z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 1 września roku, w którym będzie prowadzona sprzedaż (wnioski złożone wcześniej nie będą rozpatrywane)
 5. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia w Wydziale Obsługi Mieszkańców (decyduje data złożenia, a w przypadku tej samej daty numer kancelaryjny)
 6. Wnioski kupców, którzy posiadając decyzje na zajęcie pasa drogowego w poprzednich latach, a nieterminowo wnieśli opłaty za wydane decyzje nie będą rozpatrywane pozytywnie
 7. Kupcy, którzy uzyskają zgodę na zajęcie pasa drogowego obowiązani są do zajęcia miejsca zgodnie z otrzymaną mapką
 8. Rozpatrywanie wniosków następuje przez komórki wymienione w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego.
 9. Wydane decyzje dot. handlu obwoźnego przekazywane są do wiadomości Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami i Straży Miejskiej.
 10. Z dniem 4 czerwca 2014 r. traci moc Uchwała Nr CCLXII/456/2010 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 2 marca 2010 r.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
7834771
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg