logo.png
                 
pl
pl
 
grafika
Handel obwoźny

 

 

 

 

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego Dzielnica Białołęka

Myśliborska, dz. nr 17/2, obręb 4-03-03 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia: 24
 • liczba stanowisk: 2
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): owoce miękkie
 • okres prowadzenia handlu: 1.V -31.X
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330

Śreniawitów, dz. nr 3, obręb 4-03-22 (poza pasem drogowym)

 • powierzchnia: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII -24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WZM Wydział Zarządzania Mieniem, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 261

Ćmielowska, dz. nr 16, obręb 4-03-05 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia: 80
 • liczba stanowisk: 2
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII -24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330
 • powierzchnia: 48
 • liczba stanowisk: 4
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): owoce miękkie
 • okres prowadzenia handlu: 1.V -31.X
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330

Myśliborska - Ćmielowska, dz. nr 2, obręb 4-03-05 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII -24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330

Ordonówny-Pasłęcka dz. nr 19/3 i 19/5 , obręb 4-01-20 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia: 72
 • liczba stanowisk: 6
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): owoce miękkie
 • okres prowadzenia handlu: 1.V -31.X
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330

Stefanika-Światowida, dz. nr 228/1, obręb 4-01-22 (poza pasem drogowym)

 • powierzchnia: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII -24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WZM Wydział Zarządzania Mieniem, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 261

Strumykowa-Ordonówny, dz. nr 4/6, obręb 4-01-19 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia: 36
 • liczba stanowisk: 3
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): owoce miękkie
 • okres prowadzenia handlu: 1.V -31.X
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330

Aluzyjna, dz. nr 1/39, obręb 4-01-03 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII -24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330
 • powierzchnia: 24
 • liczba stanowisk: 2
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): owoce miękkie
 • okres prowadzenia handlu: 1.V -31.X
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330

Ordonówny-Strumykowa, dz. nr 2/1, obręb 4-01-20 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII -24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330

Ostródzka, dz. nr 29/1, obręb 4-16-25 (poza pasem drogowym)

 • powierzchnia: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII -24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WZM Wydział Zarządzania Mieniem, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 261
 • powierzchnia: 40
 • liczba stanowisk: 4
 • powierzchnia stanowisk: 10
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): owoce miękkie
 • okres prowadzenia handlu: 1.V -31.X
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WZM Wydział Zarządzania Mieniem, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 261

Odkryta, dz. nr 4/1, obręb 4-01-18 (poza pasem drogowym)

 • powierzchnia: 40
 • liczba stanowisk: 1
 • powierzchnia stanowisk: 40
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): choinki, ozdoby choinkowe i świąteczne
 • okres prowadzenia handlu: 3.XII -24.XII
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WZM Wydział Zarządzania Mieniem, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 261
 • powierzchnia: 36
 • liczba stanowisk: 3
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): owoce miękkie
 • okres prowadzenia handlu: 1.V -31.X
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WZM Wydział Zarządzania Mieniem, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 261

Majolikowa, dz. nr 6/8; 6/10; 6/12, obręb 4-03-01 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 120
 • liczba stanowisk: 12
 • powierzchnia stanowisk: 10
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: WIR Wydział Infrastruktury, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 44 38 330

Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 210
 • liczba stanowisk: 15
 • powierzchnia stanowisk: 14
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00


Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 42
 • liczba stanowisk: 2
 • powierzchnia stanowisk: 21
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00


Mehoffera, dz. nr 14/2, obręb 4-01-21 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 62,40
 • liczba stanowisk: 4
 • powierzchnia stanowisk: 15,60
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00


Mehoffera, dz. nr 1/1, obręb 4-03-19 (w pasie drogowym)

 • powierzchnia miejsca: 24
 • liczba stanowisk: 2
 • powierzchnia stanowisk: 12
 • przedmiot sprzedaży (asortyment): kwiaty, wieńce nagrobne, znicze
 • okres prowadzenia handlu: 28.X - 2.XI
 • dane kontaktowe dotyczące zarządcy terenu: ZDM Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 558 90 00

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Regulacje prawne:

 • Zarządzenie Nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. z późn. zm.
 • Uchwała Nr 1378/2017 Zarządu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2017 r.
 1. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny truskawkami (pkt 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11
  z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą rozpoczęcia handlu (wnioski złożone wcześniej nie będą rozpatrywane);
 2. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny kwiatami, zniczami w związku ze Świętem Zmarłych (pkt 12 z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 1 sierpnia roku, w którym będzie prowadzona sprzedaż (wnioski złożone wcześniej nie będą rozpatrywane);
 3. Wnioski o przyznanie miejsca na handel obwoźny choinkami w związku ze świętem Bożego Narodzenia (pkt 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 z wykazu) należy składać nie wcześniej niż 1 września roku, w którym będzie prowadzona sprzedaż (wnioski złożone wcześniej nie będą rozpatrywane);
 4. Wszystkie wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia w Wydziale Obsługi Mieszkańców (decyduje data złożenia, a w przypadku tej samej daty numer kancelaryjny);
 5. Wnioski kupców, którzy posiadając decyzje na zajęcie pasa drogowego w poprzednich latach, a nieterminowo wnieśli opłaty za wydane decyzje nie będą rozpatrywane pozytywnie;
 6. Kupcy, którzy uzyskają zgodę na zajęcie pasa drogowego obowiązani są do zajęcia miejsca zgodnie z otrzymaną mapką;
 7. Rozpatrywanie wniosków następuje przez komórki wymienione w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego;
 8. Wydane decyzje dot. handlu obwoźnego przekazywane są do wiadomości Straży Miejskiej;
 9. Z dniem 21 czerwca 2017 r. traci moc Uchwała Nr 1949/2014 Zarządu Dzielnicy Białołęka
  m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2014 r.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
13567926
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg