logo.png
                 
pl
pl
 
Załatw sprawę w Urzędzie
grafika
Wody podziemne i studnie oligoceńskie

Oligoceński poziom wodonośny, występujący zazwyczaj na głębokości 180 - 250 m, stanowi zbiornik wód podziemnych o dobrej i trwałej jakości, ze względu na występowanie w jego nadkładzie odpowiedniej izolacji od zanieczyszczeń powierzchniowych.

Ogólnodostępne punkty czerpania wody oligoceńskiej (trzeciorzędowej):

  • ul. Porajów - ujęcie czynne cały rok,
  • ul. Mehoffera - ujęcie czynne cały rok,

Zdroje uliczne ogólnodostępne:

  • ul. Ostródzka - punkt czerpania uzdatnianej wody ze studni o głębokości 31 i 32 m.

Woda z każdego z wyżej wymienionych punktów jest badana pod względem bakteriologicznym i fizyczno-chemicznym, jeden raz w miesiącu przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W przypadku występowania jakichkolwiek przekroczeń punkt jest zamykany, a jakość wody w trybie pilnym, dostosowywana do wymaganych norm dla wody pitnej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
8647435
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg