logo.png
                 
pl
pl
 
Załatw sprawę w Urzędzie
grafika
Projekty realizowane w dzielnicy

Moje przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa

 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
 • Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie „Moje przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa” realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej trzech przedszkoli w Dzielnicy Białołęce m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT). Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.
 • Projekt – „Moje przedszkole – Najlepszy start – Dzielnica Białołęka  m.st. Warszawa” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

  Więcej na stronie projektu „Moje przedszkole - Najlepszy start - Dzielnica Białołęka m. st. Warszawa”: http://projekty.syntea.pl/moje-przedszkole-najlepszy-start-bialoleka/

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces, w latach 2010-2011 w Gimnazjum nr 121 w Warszawie/Dzielnica Białołęka

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Gimnazjum nr 121,
 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
 • Wartość projektu: 22.090,00 zł
 • Termin realizacji: 2010-2011

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces, w latach 2010-2011 w Gimnazjum nr 164 w Warszawie/Dzielnica Białołęka

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Gimnazjum nr 164,
 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
 • Wartość projektu: 22.090,00 zł
 • Termin realizacji: 2010-2011

Preparing for the 21st Century: Challenges Facing a Changing Society/ Przygotowanie do 21 wieku. Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Gimnazjum nr 164,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 20 000 EUR
 • Termin realizacji: 2010-2012

THE IMPORTANCE AND THE PLACE OF UNDERGROUND WATER IN HUMAN LIFE. Zespół Szkół nr 43

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Zespół Szkół nr 43,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 20 000 EUR
 • Termin realizacji: 2010-2012

Amazing Blue Europe

 • Wnioskodawca: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy/ Gimnazjum nr 124 ,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 20 000 EUR
 • Termin realizacji: 2010-2012

Mosty łączące wszystkie granice

 • Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 16 000. EUR
 • Termin realizacji: 2008-2010

Europejska Kobieta na przestrzeni wieków

 • Wnioskodawca: Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów,
 • Źródło finansowania: Socrates Comenius/ LLP,
 • Wartość projektu: 16 000 EUR
 • Termin realizacji: 2007-2009

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny,
 • Wartość projektu: 250 150 zł
 • Termin realizacji: 2009
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
9150770
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg