logo.png
                 
pl
pl
 
grafika
Kanały

W miarę rozwoju techniki coraz lepiej radzono sobie z przekraczaniem rzek leżących na trasach dróg lądowych. Jednakże jazda nieutwardzonymi drogami lądowymi była o wiele mniej wygodna niż spływ wodą. To miało wpływ na wykorzystywanie bocznych dopływów większych rzek, co nieraz przy sprzyjających warunkach terenowych (niewielkie odległości, płaski teren), umożliwiało połączenie kanałami prawie w poprzek głównych szlaków wodnych.

W wielu wypadkach było to wymuszone wydarzeniami politycznymi np. kiedy w wyniku rozbioru Polski, Prusy zawładnęły ujściem Wisły i wprowadziły bardzo wysokie cła na towary spławiane Wisłą do Gdańska, w 1784r. ukończono budowę kanału Ogińskiego, łączącego Niemen z Dnieprem, czyli Bałtyk z Morzem Czarnym.

Drugim połączeniem był kanał Królewski łączący Prypeć z Bugiem, umożliwiło to uniknięcie ceł pruskich. Dla ułatwienia żeglugi Prusacy wykopali kanał Bydgoski łącząc Wisłę przez Brdę z Odrą poprzez Noteć. W czasach Królestwa Kongresowego zbudowano kanał Augustowski umożliwiający połączenie Wisły przez Narew, Biebrzę, liczne jeziora, Czarną Hańczę z Niemnem i Bałtykiem.

Zaprojektowany przez Ignacego Prądzyńskiego (dzielnego uczestnika Powstania Listopadowego), miał długość 101,2 km, 18 śluz, nośność statków 100 ton. Kanał Augustowski został uznany w 1968 r. jako zabytek techniki i gdyby nie dewastacja jego części białoruskiej, mógłby być normalnie eksploatowany.

W 1910r. carskie Ministerium Komunikacji opracowało projekt drogi wodnej Wisła - Dniepr, który przewidywał skanalizowanie Bugu od Brześcia do Małkini, a z Małkini do Warszawy kanał długości 90 km. Potem projekt ten wielokrotnie przerabiano i ograniczono do kanału Żerań-Zegrze.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
17006389
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
GASTRO PNG.png
SPIERAMY PNG-1.jpg
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg