herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność będą wysyłane do dopiero, gdy ustąpi zagrożenie epidemiczne. Mieszkańcy nie będą musieli niepotrzebnie się narażać. Wszystkie sprawy, związane z przekształceniem, załatwią później, nie martwiąc się ustawowymi terminami i nic na tym nie tracąc. Umożliwia to ostatnia uchwała Rady m.st. Warszawy, wprowadzająca dodatkowe bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok.

Nowa bonifikata od rocznej opłaty za przekształcenia użytkowania wieczystego we własność za lata 2019 - 2020

W dniu 19 marca 2020r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XXVIII/835/2020 wyrażającą zgodę na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od rocznych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego należnych za lata 2019-2020. To rozwiązanie pozwoli mieszkańcom, którzy nie skorzystali z możliwości uiszczenia z bonifikatą opłaty jednorazowej i tym samym byli zobowiązani do uiszczenia opłaty rocznej za 2019 i/lub 2020 rok na skorzystanie z ulgi w tej opłacie. Wysokość bonifikaty wynosi:

  • 98% dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym;
  • 99% dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego;
  • 99% bonifikata dla osób, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Bonifikaty obejmują również opłaty wnoszone za stanowiska postojowe związane lokalami mieszkalnymi i garaże położone na terenie nieruchomości podlegających przekształceniu.

Do skorzystania z 98% bonifikaty nie jest wymagane złożenie wniosku. Urząd samodzielnie dokona korekty naliczonych już opłat i umożliwi zwrot powstałej w ten sposób nadpłaty. Konieczne będzie jednak złożenie przez osobę zainteresowaną deklaracji w sprawie sposobu zwrotu nadpłaty (w przypadku zwrotu na rachunek bankowy należy podać jego numer, kasy Urzędu są nieczynne do odwołania).

Natomiast w odniesieniu do bonifikaty w wysokości 99% jej naliczenie z urzędu będzie możliwe jedynie w sytuacji gdy Urząd będzie dysponował informacją w tym zakresie.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
18616486
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg