herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Ograniczenia w załatwianiu spraw urzędowych

BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH i delegatury dzielnicowe obsługuje wszystkie sprawy po uprzednim umówieniu się

 • Ewidencja ludności i dowody osobiste: tel. 22 44 38 358
 • Komunikacja: tel. 22 44 38 353

Ponadto, na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydłużona o 14 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii została ważność następujących dokumentów:

 • czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • czasowa rejestracja pojazdu zachowuje ważność, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy Prawa o ruchu drogowym.

Ważność poniższych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego:

 • prawo jazdy,
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • świadectwo kierowcy,
 • legitymacja instruktora nauki jazdy,
 • legitymacja egzaminatora,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
 • uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wpis w prawie jazdy kod 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej
 • przyśpieszonej,
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona albo
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego.

Od 23 marca do odwołania, bezpośrednia obsługa klientów w poniedziałki jest realizowana w godzinach 8.00-16.00.

Od 16 marca do odwołania obowiązują ograniczenia dostępu do sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Jeśli chodzi o sprawy z zakresu Wydziału Obsługi Mieszkańców (architektura, geodezja, wydawanie kart Warszawiaka, Dużej Rodziny itp.) do składania dokumentów została uruchomiona KANCELARIA TYMCZASOWA działająca wyłącznie jako biuro podawcze do składania dokumentów. Mieszkańcy chcący złożyć dokumenty będą wpuszczani do urzędu pojedynczo, po zwolnieniu się miejsca przy stanowisku KANCELARII TYMCZASOWEJ. Osoby oczekujące na zewnątrz są proszone o zachowanie bezpiecznego odstępu od siebie (1,5 metra). Prosimy o stosowanie się do instrukcji przekazywanych przez pracowników.

W jakich sprawach są przyjmowane pisma i wnioski?

W ograniczonym zakresie, co oznacza, że będzie można tylko złożyć pisma/wnioski,
w następujących sprawach:

 • decyzje administracyjne i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej;
 • czynności i decyzje wynikające z prawa geodezyjnego;
 • czynności związane z podziałami nieruchomości;
 • sprawy z zakresu podatków lokalnych (w tym podatek od nieruchomości);

Jakich spraw nie załatwimy w urzędzie?

Do odwołania nie będą procedowane następujące sprawy:

 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 • bezpłatne porady prawne;
 • przyjmowanie wniosków o najem lokali komunalnych.

Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (Radnych, Rady Seniorów, Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, bezpłatne porady prawne itp.)

Niemożliwe będzie dokonywanie płatności w kasach Urzędu. Obowiązują jedynie płatności przelewem lub inne formy płatności elektronicznej lub zdalnej.

Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania. W przypadku zmiany okoliczności organizacja pracy bedzie do nich dostosowywana. Możliwe będzie m.in. zwiększenie lub dalsze ograniczenie zakresu usług.

Za utrudnienia przepraszamy. Liczymy na wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich czasie. Jednocześnie przypominamy, że większość urzędowych spraw można załatwić elektronicznie.

Telefon, mail, internet

Wiele spraw urzędowych można załatwić przez Internet. Na portalu warszawa19115.pl i miejskich instytucji mieszkańcy mogą znaleźć karty informacyjne z opisem poszczególnych spraw. Dostępne w sieci druki, formularze i wnioski wystarczy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do urzędu, bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Jeśli chcemy zapytać o szczegóły naszej sprawy, w pierwszej kolejności zadzwońmy lub wyślijmy maila do urzędu zamiast przychodzić osobiście. Dane teleadresowe do wydziałów i delegatur Urzędu Dzielnicy Białołęka: http://www.bialoleka.waw.pl/strona-379-wydzialy_i_delegatury.html

Jak założyć konto internetowe do załatwiania spraw urzędowych?

Na stronie epuap.gov.pl można założyć konto do załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Załączamy linki do stron internetowych, gdzie elektronicznie można załatwić sprawy związane np. z dowodami osobistymi czy meldunkami (plik do ściągnięcia).

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie „Dobry start” (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny można składać za pośrednictwem portalu empatia.

Co ważne, jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Warszawa 19115 czynne non-stop

Do dyspozycji mieszkańców jest również całodobowe Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, gdzie można m.in. zgłosić awarię lub interwencję służb miejskich. Usługi i informacje są dostępne na portalu warszawa19115.pl, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej oraz pod numerem telefonu 19115 czynnym całą dobę. Każde zgłoszenie otrzymuje numer, dzięki któremu można sprawdzić, na jakim etapie znajduje się sprawa.

Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy od poniedziałku, 16 marca będzie działał w ograniczonym zakresie.

Od poniedziałku, 16 marca do odwołania zamknięta będzie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy na Białołęce. W Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, w Sekcji Obrotu Zagranicznego oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego nie będzie można załatwić spraw osobiście. 

Mieszkańcy, którzy chcą załatwić ww. sprawy z zakresu stanu cywilnego, mogą skorzystać z pozostałych siedzib USC w ratuszach dzielnic: Targówek (ul. Kondratowicza 20), Praga-Południe (ul. Grochowska 274), Wawer (ul. Włókiennicza 54), Ursus (pl. Czerwca 1976r. nr 1), Ursynów (al. KEN 61) oraz do siedzib USC zlokalizowanych poza ratuszami: na Pradze-Północ - ul. Kłopotowskiego 1/3, Śródmieściu - Gen. Andersa 5, Mokotowie - Falęcka 10.

Mieszkańcy będą mogli załatwić wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji urodzeń i zgonów.

Natomiast formalności związane z nowo planowanymi uroczystościami będą załatwiane w późniejszym terminie. Obecnie można telefonicznie lub online uzyskać informacje o wymaganych dokumentach oraz zarezerwować termin ślubu – dane kontaktowe dostępne są tutaj.

Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany).

Śluby odbywają się zgodnie z zaplanowanym kalendarzem, również w salach przy siedzibach Urzędów Stanu Cywilnego, które obecnie są zamknięte. Apelujemy przy tym o maksymalne ograniczenie liczby gości. 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Sprawy związane z bieżącymi pogrzebami - rejestracja odbywa się poprzez internetowy system rezerwacji cmentarzekomunalne.com.pl/zgłoszenia.

Opieka nad osobami niesamodzielnymi.

Działać będą Ośrodki Pomocy Społecznej w dzielnicach, Domy Pomocy Społecznej, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej.

Miejski Rzecznik Konsumentów zawiesza obsługę bezpośrednią

Miejski Rzecznik Konsumenta zawiesza spotkania osobiste, wciąż będą jednak udzielane porady pod numerem (22) 44 33 444. Więcej informacji w serwisie konsument.um.warszawa.pl.

Izba Wytrzeźwień

Zawiesza przyjmowanie osób nietrzeźwych – jej pracownikom zostaną powierzone zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
18616469
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg