herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Stanowisko Pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości
Patrycja Grzebielichowska
tel.: 22 443 84 08
ul. Modlińska 197, 03-042 Warszawa
pok. 107
 
Zadania:

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

  1. przygotowywanie propozycji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, dotyczących Dzielnicy i przekazywanie ich do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju;
  2. przygotowywanie propozycji, w zakresie finansowym i rzeczowym, zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w trakcie trwania roku budżetowego;
  3. sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  4. sporządzanie i aktualizacja planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji z zakresu budowy dróg powiatowych oraz komunalnego budownictwa mieszkaniowego ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  5. rozliczanie wydatków inwestycyjnych;
  6. opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym sprawozdań półrocznych i rocznych oraz miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych;
  7. współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
17989442
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg