herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Zasady zgłaszania projektów

Zgłaszanie pomysłów 20 maja  -10 czerwca

Rozpoczyna się 6. edycja budżetu obywatelskiego. Będzie to edycja pełna zmian począwszy od nazwy, a skończywszy na zasadach.

Zamiast budżetu partycypacyjnego będziemy teraz zgłaszać pomysły do budżetu OBYWATELSKIEGO.

Nadal jest podzielony na 18 dzielnic, ale te dzielnice już nie mogą być podzielone na mniejsze obszary. Za to doszedł poziom ogólnomiejski, co oznacza, że będzie można zgłaszać projekty mieszczące się w zadaniach biur m.st. Warszawy oraz wykraczające poza granice jednej dzielnicy.

[katalog zadań wykonywanych przez Dzielnice] [pozostałe zadania widoczne są w ustawie o samorządzie gminnym - rozdział 2]

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski to suma kwot pochodzących z budżetów dzielnicowych oraz budżetu miejskiego. W tym roku wynosi ona ponad 83 mln złotych, z czego Białołęka otrzyma 3.906.234 zł. Limit kosztowy dla projektu wynosi 781.246,80 zł i musi się w nim znaleźć: koszt wykonania projektu, koszt eksploatacji w roku wykonania projektu i koszty oznakowania logotypem budżetu obywatelskiego.

Jest jedna definicja ogólnodostępności obowiązująca w całej Warszawie, którą każdy projekt musi spełniać: 

  • bezpłatne korzystanie z projektu,
  • minimalna dostępność projektu wynosi 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 06:00 - 22:00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu),
  • wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców.

Zmieniła się liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu: 

Jeśli zgłaszasz projekt DZIELNICOWY... Jeśli zgłaszasz projekt OGÓLNOMIEJSKI...

...musisz zebrać min. 20 podpisów mieszkańców danej DZIELNICY

...musisz zebrać min. 40 podpisów mieszkańców WARSZAWY

Kto może składać projekty?

Projekty mogą składać tylko mieszkańcy Warszawy (nie trzeba być zameldowanym). Aby złożyć projekt w danej dzielnicy, nie trzeba w niej mieszkać. Można złożyć dowolną liczbę projektów w dowolnych dzielnicach. Jeden projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny, będący osobą do kontaktu + 2 współautorów).

Jakie warunki muszą spełniać projekty?

Zgłaszane projekty muszą być wykonalne w 1 rok budżetowy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i zlokalizowane na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny [mapa własności terenóww m.st. Warszawa]. Muszą być zgodne z prawem (np. nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, nie mogą wskazywać wykonawcy projektu, ani zakładać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych). Mogą dotyczyć tylko zadań realizowanych przez m.st. Warszawa.

Projekty muszą mieć określoną lokalizację i poziom (dzielnicowy lub ogólnomiejski) oraz oszacowany koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych przyznanych Dzielnicy.

Nie mogą być dzielone na etapy ani zakładać wykonania jedynie dokumentacji projektowej.

Kiedy i gdzie składać projekty?

  1. Przez internet korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl , gdzie należy wypełnić formularz i wszelkie niezbędne załączniki. Listę poparcia należy zeskanować i załączyć w miejscu tylko dla niej przeznaczonym – to ważne, bo listy zawierają dane osobowe mieszkańców, które w naszym kraju są chronione. Jeśli zostaną załączone w miejscu dla nich wskazanym, staną się niewidoczne dla użytkowników internetu, a dostępne tylko dla urzędników posiadających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, stanowiska nr 20-25.
  3. Przesyłając projekt pocztą tradycyjną na adres:
    • projekty dzielnicowe - Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Budżet obywatelski 2020”
    • projekty ogólnomiejskie – Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa z dopiskiem "Budżet obywatelski 2020"

UWAGA!!! O przyjęciu projektu decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy Białołęka, czyli 10 czerwca 2019 roku.

Dla wszystkich zainteresowanych pisaniem projektów, organizujemy Maraton Pisania Projektów w niedzielę 2 czerwca w godz. 10:00 - 17:00 w Parku Picassa przy ul. Pabla Picassa. Szukajcie białego namiotu z logo BO.

Dodatkowe informacje:

Orientacyjne koszty działań miejskich - http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

Projekty składane przez mieszkańców w poprzednich latach - app.twojbudzet.um.warszawa.pl (zakładka "przeglądaj projekty")

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
20571071
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg