logo.png
                 
pl
pl
 
Zima w mieście 2019

Zapisy do Programu Zima w Mieście 2019 będą odbywały się za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji.

Warszawski Program Zima w Mieście 2019 realizowany będzie w terminie od 28 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej, urozmaiconej oraz dostosowanej zarówno do wieku jak i zainteresowań uczestników oferty.

Feryjne Placówki Edukacyjne  w Dzielnicy Białołęka będą funkcjonowały przez pięć dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 17:00 zapewniając opiekę nad najmłodszymi.

W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi.
 
Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach feryjnych zajęć specjalistycznych mieszczących się w szkołach, młodzieżowych domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, ogrodach jordanowskich, bibliotekach, domach kultury. Ponadto w dzielnicowych i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą zajęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.
 
Z Programu mogą korzystać uczniowie posiadający legitymację szkolną z warszawskich szkół  lub mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie.                                         

Udział jest bezpłatny. Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie w wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Z posiłków korzystają wszyscy uczestnicy. Dopuszcza się wyjątki od tej zasady w przypadku specyficznej diety uczestnika zleconej przez lekarza.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat i zobowiązani do przynoszenia własnych posiłków.

Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zaświadczenie z macierzystej szkoły.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
12904880
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg