herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Liczba znalezionych dokumentów: 66
1 2 3 4 5
Numer Dokument Tytuł dokumentu Data podpisania rosnaco
[Uchwała]Uchwała
Uchwała Nr 577 / 2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w latach 2016 – 2018. 18-11-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwała Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr 574/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku. 18-11-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwała Nr 578/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku. 18-11-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwała nr 587/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku 25-11-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwała Nr 601/2015 z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Kultury dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku 02-12-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwała Nr 602/2015 z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku 02-12-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwała nr 599/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku. 02-12-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwała nr 598/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2016 roku. 02-12-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwała Nr 600/2015 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018. 02-12-2015
[Uchwała]Uchwała
Uchwały z I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka z dnia 17.12.2015 17-12-2015
1 2 3 4 5
Najnowsze dokumenty
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
20581111
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg