logo.png
                 
pl
pl
 
Budżet partycypacyjny - niedługo ruszamy!
Opublikowano: 28.01.2019
grafika

Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę, w której ustalono nowe zasady budżetu partycypacyjnego w Warszawie. 

Na ich kształt wpłynęły wyniki konsultacji społecznych i wymogi z ustawy o samorządzie gminnym. 

Co nowego w szóstej edycji?

  1. 77 mln złotych, czyli o ponad 12 mln więcej niż w poprzednim roku na realizację projektów warszawiaków. Będzie można zgłaszać projekty dzielnicowe, ale również ogólnomiejskie, dotyczące całego miasta lub kilku dzielnic.
  2. To samo kryterium ogólnodostępności będzie obowiązywało we wszystkich dzielnicach. Do tej pory każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego ustalał niezależnie od innych zespołów definicję ogólnodostępności. Projekty, które w jednej dzielnicy spełniały warunek ogólnodostępności, w innej już nie i nie mogły być realizowane. Zmiana jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych. Wprowadzona zmiana ujednolici zasady.
  3. Dzielnice mogą się podzielić na mniejsze obszary, ale bez możliwości dzielenia kwoty. W każdym obszarze do realizacji przechodzi projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz zagłosowało na niego co najmniej 50 mieszkańców. Pozostałe projekty przechodzą do realizacji, gdy otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty w danej dzielnicy. Zwiększy to szanse na realizację przynajmniej jednego projektu w mniejszych obszarach, rzadziej zaludnionych.
  4. Zmieniają się zasady głosowania – mieszkaniec będzie mógł głosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. W poprzednich edycjach mieszkańcy głosowali do puli środków przeznaczonych na obszar, czyli „do kwoty”.
  5. Zmieniła się liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu: projekty dzielnicowe - 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy, projekty ogólnomiejskie - 40 podpisów mieszkańców Warszawy.
  6. Więcej naszych głosów decyduje o wyłonieniu projektów do realizacji. Na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym co najmniej 50.
  7. Powstanie miejski zespół ds. budżetu partycypacyjnego – wynika to z wprowadzenia możliwości zgłaszania projektów na poziomie ogólnomiejskim i zastosowania analogicznej procedury jak na poziomie dzielnicowym. Zadania będą takie same jak w zespołach dzielnicowych.

Kiedy będzie można składać projekty?

Składanie projektów rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu i będzie trwało do końca miesiąca. W tym czasie zostaną zorganizowane maratony pisania projektów, aby mieszkańcy mogli spotkać się z urzędnikami i skonsultować z nimi swoje pomysły.

W drugiej połowie maja będzie można się spotkać z projektodawcami i porozmawiać z nimi o złożonych przez nich pomysłach.

Głosowanie na projekty odbędzie się we wrześniu.

Dokładne terminy wszystkich etapów 6. edycji będą znane po ogłoszeniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, co nastąpi w połowie lutego.

Czy będzie dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego?

TAK! Nabór do zespołu odbędzie się podczas spotkania otwarcia, o terminie którego będziemy informować. Skład i zasady naboru pozostaną takie same, czyli nadal w pracach zespołu będą uczestniczyli mieszkańcy, którzy zostaną wylosowani spośród osób obecnych na spotkaniu oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych, którzy wybiorą się sami spośród obecnych podczas spotkania. Do składu dołączą również: urzędnicy, przedstawiciele rady seniorów, rady młodzieżowej oraz rady dzielnicy.

Zadaniem członków zespołu będzie opiniowanie weryfikacji przeprowadzonej przez urzędników oraz opiniowanie odwołań projektodawców, wspieranie promocji budżetu partycypacyjnego, uczestnictwo w spotkaniach z projektodawcami.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00
Dyżur stanowisk obsługi mieszkańców:
Pon: 16:00 - 18:00
Dyżur działalności gospodarczej:
Pon: 16:00 - 18:00
(ul. Marywilska 44, I piętro)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
Pon- Czw: 08:00 - 16:00
(ul. Milenijna 2a)
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
14272618
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg