herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Budżet obywatelski - startujemy!
Opublikowano: 14.05.2019
grafika

Od 20 maja mieszkańcy Białołęki będą mogli zgłaszać swoje projekty do nowej, 6. edycji budżetu obywatelskiego. Tego dnia we wszystkich dzielnicach odbędą się spotkania otwarcia inaugurujące start budżetu obywatelskiego 2020. Na Białołęce zapraszamy do Urzędu Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197 o godz. 18:00 (kliknij zdjęcie po lewej stronie).

A będzie to edycja pełna nowości.

Zmianie ulegnie już sama nazwa procesu, tzn. nie będzie budżetu partycypacyjnego tylko OBYWATELSKI.

Dzielnice nie będą podzielone na mniejsze obszary, ale dojdzie poziom ogólnomiejski. To oznacza, że projekty mieszkańców będą mogły dotyczyć wielu dzielnic, oraz zadań, które do tej pory realizowane były tylko przez biura m.st. Warszawy.

Skrócony będzie harmonogram budżetu obywatelskiego i terminy najważniejszych etapów: zgaszanie projektów maj/czerwiec, odwołania od negatywnej weryfikacji projektu - sierpień, głosowanie na projekty - wrzesień.

Projekty będą mogły być składane tylko na terenach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny. Oznacza to, że budowanie inwestycji lub organizowanie imprez, warsztatów, zajęć na prywatnych terenach jest w tym roku niemożliwe.

Będzie jedna definicja ogólnodostępności obowiązująca w całej Warszawie, którą każdy projekt musi spełniać: 

 • bezpłatne korzystanie z projektu,
 • minimalna dostępność projektu wynosi 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 06:00 - 22:00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu),
 • wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców.

Liczba wymaganych podpisów na liście poparcia będzie uzależniona od poziomu na jakim zgłaszany jest projekt:

 • projekt dzielnicowy - 20 podpisów mieszkanców dzielnicy,
 • projekt ogólnomiejski - 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

Oszacowany koszt realizacji, w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie może przekroczyć 20% puli środków finansowych przyznanych Dzielnicy.

Jak składać projekty?

 1. Przez internet korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl , gdzie należy wypełnić formularz i wszelkie niezbędne załączniki. Listę poparcia należy zeskanować i załączyć w miejscu tylko dla niej przeznaczonym – to ważne, bo listy zawierają dane osobowe mieszkańców, które w naszym kraju są chronione. Jeśli zostaną załączone w miejscu dla nich wskazanym, staną się niewidoczne dla użytkowników internetu, a dostępne tylko dla urzędników posiadających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, stanowiska nr 20-25.
 3. Przesyłając projekt pocztą tradycyjną na adres:
  • projekty dzielnicowe - Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Budżet obywatelski 2020”
  • projekty ogólnomiejskie – Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa z dopiskiem "Budżet obywatelski 2020"

UWAGA!!! O przyjęciu projektu decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy Białołęka, czyli 10 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania dostęne są TUTAJ.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...

Wjazd na parking urzędu po pobraniu biletu. Opłata: 3 h bezpłatnie, później 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Więcej w regulaminie.

Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
18098296
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg