herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Nabór wniosków o dotację m.st. Warszawy na prace przy zabytkach
Opublikowano: 30.09.2020
grafika

Zmieniły się terminy corocznego naboru wniosków, wymagane załączniki do wniosku oraz wzory formularzy wniosków. 

Nabór wniosków na prace planowane będzie odbywał się od 1 do 2 listopada 2020 roku. Natomiast nabór wniosków o refundację poniesionych kosztów będzie odbywał się w kwietniu w roku następującym po przeprowadzeniu prac (np. jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2019 r., wniosek o refundację można złożyć od 1 do 30 kwietnia 2020 roku). Uwaga! Liczy się data wpływu wniosków do Urzędu.

Formularze są dostępne na stronach:

oraz w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków - ul. Nowy Świat 18/20.

Wnioski można składać w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków - ul. Nowy Świat 18/20.

Na jakie prace może być udzielona dotacja?

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 1. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 2. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 3. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 4. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 5. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 6. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 7. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 8. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 9. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 10. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub o grodu;
 11. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach, o których mowa w pkt 2 - 10;
 12. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja w formie refundacji może obejmować nakłady konieczne wymienione powyżej
oraz nakłady na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 3. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 4. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 5. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.

Dla zabytków ujętych w GEZ jest wymagana opinia SKZ

Ważna zmiana dotyczy właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do wniosków dotyczących zabytków ujętych w GEZ należy załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

O taką opinie należy wystąpić dużo wcześniej, żeby mieć czas na ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej.

Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dotacji

Uchwała (Nr XVII/ 428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r.) zawiera wykaz wymaganych dokumentów – odrębny dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków or az dla GEZ, z podziałem na prace planowane i refundację.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...

Wjazd na parking urzędu po pobraniu biletu. Opłata: 3 h bezpłatnie, później 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Więcej w regulaminie.

Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
19010254
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg